Se te queres asociar á Dramaturga, estes son os nosos requerimentos básicos.

  1. Ter publicada, premiada ou estreada, cando menos, unha peza teatral en lingua galega en calquera formato, ou ter algunha titulación en dramaturxia.
  2. Abonar a cota anual en calquera das tres modalidades posíbeis.
  3. Ler e aceptar os estatutos da Asociación.

Enche o seguinte formulario e de contado iniciaremos o proceso de alta na asociación.

 

Solicitude de Alta na Asociación Galega de Dramaturxia

 

Nome

Nome Artístico

Teléfono

E-mail

Web

Facebook

Outras ligazóns

Tipo de Cota
Cota Normal Anual 50€Cota Precaria Anual 25€Cota Laboral Anual 0€

Escolle o tipo de cota. Se prefires contribuír con algún traballo enriquecedor para a asociación, escolle a Cota Laboral. Temos choio abondo. Cando o rexistro da túa solicitude sexa efectivo enviarémosche o número de conta para o ingreso

Nota Biográfica

Indica lugar e ano de nacemento

Obra

Lista as túas pezas por título, autoría, editorial, compañía, lugar e ano. Podes incluír tamén ligazóns pertinentes sobre as pezas.

Foto Persoal

Adxunta unha foto retrato, de 300X300 píxels e non superior a 300Kb. Formatos gif, png, jpg e jpeg están permitidos

Portadas

Se queres incluír as túas pezas no catálogo visual da asociación ou publicar os teus textos online na editora da asociación, crea un PDF tamaño folio cunha imaxe para cada peza, con estas dimensións: 150px ancho, 200px alto. Inclúe os títulos e as ligazóns a onde queres enlazar cada imaxe (textos online, webs, etc...)

Confirmación
Lin os estatutos da Asociación Galega de Dramaturxia e solicito a alta como socia ou socio

Confirma que nos autorizas ao tratamento dos teus datos persoais, dentro do marco legal vixente, para completar o proceso de rexistro na asociación.